User contributions

Search for contributions
 
 
     
  

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 19:07, 29 March 2016 (diff | hist) . . (-5). . Fa/می‌خواهم ببینم گزینه‌های دیگر چیست(current)
 • 19:58, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+647). . N Fa/Cryptocat(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Cryptocat |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر و برنامهٔ دستگاه همراه برای گپ ر...") (current)
 • 19:57, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+535). . N Fa/DiskCryptor(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=DiskCryptor |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری پارتیشن‌های دیسک. برای ر...") (current)
 • 19:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+535). . N Fa/Dm-crypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Dm-crypt |Language=fa |Scenario Tool Description=زیرسیستم رمزگذاری دیسک Linux برای رمزگذاری کل دیس...") (current)
 • 19:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+612). . N Fa/Eraser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Eraser |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری امنیتی برای حذف کامل داده‌های حساس از سیس...") (current)
 • 19:55, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+609). . N Fa/Firechat(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Firechat |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای دستگاه‌های همراه iOS و Android برای...") (current)
 • 19:54, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+469). . N Fa/FlashBlock(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=FlashBlock |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر که جلوی بارگیری تمام محتواهای Fl...") (current)
 • 19:54, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+552). . N Fa/FlashControl(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=FlashControl |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای Chrome که جلوی بارگیری محتواهای...") (current)
 • 19:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+468). . N Fa/GPG4USB(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=GPG4USB |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری قابل حمل برای رمزگذاری پیام‌های رایانام...") (current)
 • 19:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+637). . N Fa/Ghostery(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Ghostery |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر برای محافظت از حریم خصوصی کاربرا...") (current)
 • 19:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+640). . N Fa/HTTPS Everywhere(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=HTTPS Everywhere |Language=fa |Scenario Tool Description=افزایهٔ مرورگر برای Chrome و Firefox که به‌طور خو...") (current)
 • 19:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+637). . N Fa/Herdict(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Herdict |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای بررسی دسترس‌پذیری وبگاه از کشورهای...") (current)
 • 19:51, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+773). . N Fa/Jitsi(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Jitsi |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات ایمن از طریق پیام‌رسانی فور...") (current)
 • 19:51, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+628). . N Fa/Jitsi Meet(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Jitsi Meet |Language=fa |Scenario Tool Description=خدمات ایمن همایش اینترنتی که مستقیماً در مرورگ...") (current)
 • 19:50, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+464). . N Fa/KeePass Password Safe(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=KeePass Password Safe |Language=fa |Scenario Tool Description=یک برنامهٔ مدیریت گذرواژه آسان برای استف...") (current)
 • 19:49, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+559). . N Fa/Lantern(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Lantern |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای دور زدن که یا از پروکسی‌های Lantern برا...") (current)
 • 19:49, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+407). . N Fa/LibreCrypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=LibreCrypt |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری دیسک در Windows. وبگاه: https://gi...") (current)
 • 19:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+616). . N Fa/Lightbeam(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Lightbeam |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای تجسم بخشیدن به ارتباط میان وبگاه‌ه...") (current)
 • 19:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+465). . N Fa/Linphone(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Linphone |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات ایمن و رمزگذاری‌شدهٔ تصوی...") (current)
 • 19:47, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+697). . N Fa/LinuxLive USB Creator(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=LinuxLive USB Creator |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ایجاد فلش درایوهای USB قابل حم...") (current)
 • 19:47, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+623). . N Fa/Mailpile(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Mailpile |Language=fa |Scenario Tool Description=کلاینت رایانامه. با حساب‌های موجود کار می‌کند....") (current)
 • 19:46, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+819). . N Fa/Mailvelope(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Mailvelope |Language=fa |Scenario Tool Description=برافزای مرورگر برای استفاده از رمزنگاری کلید ع...") (current)
 • 19:45, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+509). . N Fa/Mega(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Mega |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ دستگاه همراه برای رمزگذاری خدمات فضای ذخی...") (current)
 • 19:45, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+568). . N Fa/Nessus(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Nessus |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای پویش و بررسی چندین نوع آسیب‌پذیری سی...") (current)
 • 19:44, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+598). . N Fa/NetCraft(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=NetCraft |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای مرورگرها که جلوی مرورگر وب را هن...") (current)
 • 19:44, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+589). . N Fa/Nmap(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Nmap |Language=fa |Scenario Tool Description=پویشگری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های رایانه‌ای ک...") (current)
 • 19:43, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+532). . N Fa/NoRoot Firewall(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=NoRoot Firewall |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ Android برای ایجاد دیوار آتشی که جلوی د...") (current)
 • 19:43, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+606). . N Fa/NoScript(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=NoScript |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای مرورگر Firefox که به افزایه‌های JavaS...") (current)
 • 19:42, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+456). . N Fa/Onion Browser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Onion Browser |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ iOS برای مرور ناشناس اینترنت در شبکهٔ T...") (current)
 • 19:41, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+533). . N Fa/Orbot(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Orbot |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای Android که از شبکهٔ Tor برای رمزگذاری و ناش...") (current)
 • 19:41, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+477). . N Fa/Orweb(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Orweb |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای Android که مرور ناشناس اینترنت را از...") (current)
 • 19:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+643). . N Fa/Panicbutton(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Panicbutton |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای که تلفن همراه فعالان اجتماعی را تبد...") (current)
 • 19:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+627). . N Fa/Peerio(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Peerio |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری پایانه-به-پایانه برای همرسا...") (current)
 • 19:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+645). . N Fa/Pidgin Adium(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Pidgin Adium |Language=fa |Scenario Tool Description=Pidgin – کلاینت گپ که از تمام حساب‌های رسانه‌ها...") (current)
 • 19:39, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+526). . N Fa/Psiphon(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Psiphon |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزار ضد سانسور (دور زدن سانسور) که از چندین روش م...") (current)
 • 19:39, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+390). . N Fa/Purify(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Purify |Language=fa |Scenario Tool Description=مسدودکنندهٔ ردگیری و آگهی برای iOS. وبگاه: https://www.pu...") (current)
 • 19:38, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+619). . N Fa/Qubes OS(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Qubes OS |Language=fa |Scenario Tool Description=سیستم‌عاملی ایمنی‌محور و منبع باز که دامنه‌ها...") (current)
 • 19:37, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+420). . N Fa/Recuva(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Recuva |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای بازیابی فایل‌های حذف‌شده در Windows. و...") (current)
 • 19:37, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+440). . N Fa/Ricochet IM(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Ricochet IM |Language=fa |Scenario Tool Description=کلاینت گپ که روی Tor Hidden Services کار می‌کند. وبگاه:...") (current)
 • 19:36, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+503). . N Fa/SMSSecure(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SMSSecure |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای Android که پیامک‌های رمزگذاری‌شد...") (current)
 • 19:35, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+557). . N Fa/ScriptBlock(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=ScriptBlock |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای Chrome که javascript،‏ iframesو دیگر محت...") (current)
 • 19:35, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+762). . N Fa/Signal(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Signal |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای iOS و Android و افزونه‌ای برای Chrome که...") (current)
 • 19:34, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+794). . N Fa/SilentPhone(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SilentPhone |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ دستگاه همراه که رمزگذاری پایانه-به-پا...") (current)
 • 19:34, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+478). . N Fa/SpoofMac(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SpoofMac |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری که به شما امکان می‌دهد یک نشانی MAC تقلبی...") (current)
 • 19:33, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+632). . N Fa/SureSpot(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SureSpot |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ پیام‌رسانی دستگاه همراه که برای پیام‌...") (current)
 • 19:33, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+462). . N Fa/Symantec Endpoint(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Symantec Endpoint |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری تمام دیسک و رسانه‌ها...") (current)
 • 19:32, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+732). . N Fa/Tails OS(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tails OS |Language=fa |Scenario Tool Description=سیستم‌عاملی پویا (که کاملاً می‌توانید از روی ی...") (current)
 • 19:32, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+620). . N Fa/Telegram(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Telegram |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای فرستادن پیام‌های رمزگذاری‌شده و ت...") (current)
 • 19:31, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+512). . N Fa/Tor Browser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tor Browser |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای مرور ناشناس اینترنت. خدمات مخفی و...") (current)
 • 19:31, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+473). . N Fa/Tor Messenger(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tor Messenger |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای گپ و گفت در Tor. وبگاه: https://blog.torprojec...") (current)

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)