Fa/Nmap


پویشگری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های رایانه‌ای که برای آزمایش‌های آسیب‌پذیری استفاده می‌شود.

وبگاه: https://nmap.org
سیستم‌عامل: Windows،‏ ‏Mac،‏ Linux
نیازمندی‌ها: دسترسی مدیریتی رایانه مورد نیاز است.
زبان واسط کاربری: 16 زبان
امتیاز رسمی: نرم‌افزار رایگان و منبع باز