Fa/Orweb


برنامه‌ای برای Android که مرور ناشناس اینترنت را از طریق شبکهٔ Tor فراهم می‌سازد.

وبگاه: https://guardianproject.info/apps/orweb/
سیستم‌عامل: Android
نیازمندی‌ها: Orbot
زبان واسط کاربری: 16 زبان
امتیاز رسمی: امتیاز کلی عمومی GNU