Fa/SMSSecure


برنامه‌ای برای Android که پیامک‌های رمزگذاری‌شده می‌فرستد و دریافت می‌کند.

وبگاه: https://smssecure.org/
سیستم‌عامل: Android
نیازمندی‌ها: ندارد
زبان واسط کاربری: ۳۸ زبان (۸ زبان کامل شده است)
امتیاز رسمی: امتیاز کلی عمومی GNU