Fa/چگونه می‌توانم از بد کار کردن رایانه‌ام پیشگیری کنم؟


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Data Loss fa)


مانند هر دستگاه دیگری که تعداد زیادی قطعه دارد، رایانه از لحاظ تئوری در هر زمان می‌تواند خراب شود - چه با آسیب فیزیکی یا آب باشد، و چه به دلیل سادهٔ بد کار کردن یکی از قطعات. نقص رایانه در بسیاری موارد می تواند توسط نرم‌افزاری ویروسی یا دارای تناقض ایجاد شود. صفحهٔ آبی مرگ خیلی مشهور است و همه کاربران کهنه کار Windows آن را می‌شناسند. به عبارت ساده:

  • آنقدر روی رایانه‌تان تکیه نکنید که تنها مخزن داده‌هایتان باشد - یک نسخهٔ پشتیبان در ابزار ذخیره‌سازی قابل جابه‌جایی داشته باشید.
  • مطمئن شوید نسخهٔ پشتیبان شما روی ابزار ذخیره‌سازی ایمن (رمزگذاری شده) قرار دارد و در مکان فیزیکی متفاوتی نگه‌داری می‌شود (برای مثال نگه‌داشتن نسخهٔ پشتیبان در همان دفتر کاری که نسخهٔ اصلی هست، ایدهٔ خوبی نیست).
  • Live USB دم دست داشته باشید تا بتوانید بدون نیاز به استفاده از سیستم عامل (خراب) به دیسک سخت خود دسترسی پیدا کنید.

در هر صورت، مطمئن شوید نسخهٔ پشتیبان به‌روزی داشته باشید.


  • Fa/چگونه می‌توانم از بد کار کردن رایانه‌ام پیشگیری کنم؟