Fa/می‌خواهم ارتباطاتم ایمن باشد


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Profiling your identity and actions" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Surveillance, Profiling your identity and actions fa)


دو کانال اصلی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران از تلفن هوشمندتان وجود دارد – استفاده از شبکهٔ همراه (GSM، CDMA و جز این‌ها) برای پیام های صوتی و پیامک‌ها، یا استفاده از اتصال داده‌ای (برای مثال، به اینترنت) ازطریق شیکهٔ سلولار. برای هر یک از این دو کانال راه‌حل‌های مختلفی برای داشتن ارتباطات ایمن وجود دارد، و هریک از سناریوهای زیر هر دو شرایط را با هم در نظر می‌گیرد. به‌طور کلی، طرفداران حریم خصوصی و پژوهشگران امنیتی استفاده از تلفن‌های همراه یا هوشمند را برای ارتباطات (خیلی) ایمن توصیه نمی‌کنند. با وجود این، راه سومی هم برای برقرار کردن ارتباط مستقل از تلفن‌های هوشمند وجود دارد. Firechat از دستگاه wifi یا بلوتوث تلفن استفاده می‌کند و گقت‌وگو با دیگر کاربران نزدیک ازنظر جغرافیایی را ممکن می‌سازد. لازم نیست به شبکهٔ سلولار یا داده‌ای وصل شوید. با این حال، پیام‌های میان کاربران در این اتاق‌های تماس موقتی رمزگذاری نشده‌اند.

From Here/fa


  • Fa/می‌خواهم ارتباطاتم ایمن باشد