Fa/Comodo


یک دیوار آتش (فایروال) که از رایانهٔ شما در برابر وصل شدن‌های غیرمجاز محافظت می‌کند.

وبگاه: https://personalfirewall.comodo.com
سیستم‌عامل: Windows
نیازمندی‌ها: برای نصب به اجازهٔ سرپرست رایانه نیاز است
زبان واسط کاربری: 17 زبان
امتیاز: نرم‌افزار انحصاری