Fa/چگونه می‌توانم از تلفنم به وبگاه‌های سانسورشده دسترسی پیدا کنم؟


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Censorship fa)


دور زدن سانسور وبگاه در تلفن بسیار شبیه انجام دادن آن از رایانه‌تان است البته با ابزاری کمی متفاوت. می‌توانید از بهترین مرورگرهای Android یا مرورگر غیررسمی Onion برای iPhone استفاده کنید.

کاربران Android می توانند نرم‌افزار سایفون را هم نصب کنند که با «فناوری‌های پروکسی VPN، SSH و HTTP کار می‌کند و کاربران را همیشه متصل نگه می دارد». BitMask پروژهٔ جدیدی است که ارتباطات اینترنتی کاربران Android را رمزگذاری می‌کند.

کاربران iPhone برای دور زدن سانسور باید به یک ارائه‌دهندهٔ مطمئن اتصال VPN داشته باشند. Torrent Freak فهرستی دارد که می‌توانید از بین آن‌ها انتخاب کنید.


  • Fa/چگونه می‌توانم از تلفنم به وبگاه‌های سانسورشده دسترسی پیدا کنم؟