Fa/می‌خواهم در مورد رمزگذاری رایانامه اطلاعاتی داشته باشم


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Surveillance fa)


خیلی هم خوب!‌ خودش یک سفر است ولی ارزشش را دارد که به این سفر بروید. راهنماهای بسیاری دربارهٔ راه‌اندازی و استفاده از رمزنگاری کلید عمومی وجود دارند و ممکن است در ابتدا کار طاقت‌فرسایی به نظر برسد. چند نکته هست که به خاطر سپردن آن‌ها هنگام شروع کمک می‌کند:

  • استانداردی کلی برای رمزنگاری کلید عمومی وجود دارد که OpenPGP خوانده می‌شود. موتورهای رمزگذاری پرطرفدار از جمله PGP و GnuPG با این استاندارد سازگار هستند.
  • برای استفاده از رمزنگاری کلید عمومی باید یک زوج کلید، یک موتور رمزگذاری و یک واسط کاربری با برنامهٔ رایانامهٔ شما (اختیاری) داشته باشید.
  • زوج کلید شما قابل انتقال است، می‌توانید ضمن استفاده از یک روش رمزنگاری واحد از رایانه‌های مختلف، برنامهٔ رایانامه و موتور رمزگذاری را عوض کنید. زوج کلید اساساً از دو فایل متمایز (ولی به هم وابسته) تشکیل شده است – کلیدهای عمومی و خصوصی. رونوشتی از آن‌ها بردارید.

به خاطر داشته باشید که علاوه بر رمزگذاری پیام‌هایتان، باید در مورد تأیید کلید، امضای پیام و رمزگذاری فایل هم اطلاعات داشته باشید. حتماً به این بخش‌ها در منابع داده‌شده مراجعه کنید. در اینجا فهرستی از راهنماها همراه با زبان و بستر کارشان داده شده است که با هم از نظر روش‌های نرم‌افزاری که نمایندگی می‌کنند تفاوت دارند و به شما برای شروع و در ادامهٔ کار کمک می‌کنند:


  • Fa/می‌خواهم در مورد رمزگذاری رایانامه اطلاعاتی داشته باشم