Fa/می‌خواهم به‌طور ایمن به وبگاهی متصل شوم


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Profiling your identity and actions" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Surveillance, Profiling your identity and actions fa)


اتصال ایمن به وبگاه چند معنا دارد که همهٔ آن‌ها به ایمن کردن دسترسی شما به وبگاه‌هایی که بازدید می‌کنید می‌پردازند:

برای اطلاع از جزئیات چگونگی مرور اینترنت با ایمنی بیشتر در Firefox و Chrome، راهنمای مرور بهتر اینترنت تهیه‌شده توسط RiseUp را بخوانید (به‌طور کلی، این مرورگرها در زمینهٔ ایمنی توصیه می‌شوند). برافزای (Add-on) مرورگر HTTPS Everywhere تهیه‌شده توسط Electronic Frontier Foundation تضمین می‌کند که اتصال شما ایمن است و با اعتبارنامه‌های قابل اعتماد به هزاران وبگاه دسترسی دارید. در هر صورت، مطمئن شوید سیستم‌عامل رایانهٔ شما به‌روز است، آخرین نسخهٔ مرورگرتان را استفاده می‌کنید، و برنامه‌های محافظتی ضد بدافزار را اجرا می‌کنید. افزونه‌های توصیه‌شده در راهنمای RiseUp را نصب کنید و راهنمای EFF با عنوان چگونه خودم را در برابر بدافزارها محافظت کنم؟ را مرور کنید. شاید مایل باشید از یک شبکهٔ ناشناس یا VPN هم برای دسترسی به وبگاه دلخواه استفاده کنید، چنان‌که در بخش می‌خواهم هنگام مرور وب ناشناس بمانم توضیح داده شده است.


  • Fa/می‌خواهم به‌طور ایمن به وبگاهی متصل شوم