Fa/می‌خواهم از رایانه‌ام در برابر ابتلا به ویروس محافظت کنم


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Unauthorised Access fa)


ابتلا به ویروس رایانه هم، مانند نمونهٔ بیولوژیکی‌اش، می‌تواند در شرایط مختلف بسیاری رخ دهد. شاید غیرممکن باشد رایانه‌تان را از در معرض ویروس قرار گرفتن محافظت کنید، ولی مجموعه‌ای از سازوکارهای دفاعی می‌توانند از مبتلا شدن به آن جلوگیری کنند، که عبارت‌اند از:

  • نصب به‌روزرسانی‌های خودکار برای سیستم‌عامل (Windows، Mac و غیره) و همهٔ نرم‌افزارها
  • ویروس‌کش ثبت‌شده و مؤثر
  • استفاده از دیوار آتش خود Mac یا Windows یا دیوار آتش شخص ثالث در رایانه‌تان
  • استفاده از افزونه‌های NoScript و FlashBlock برای Firefox یا FlashControl و ScriptBlock برای Chrome
  • تعویض سیستم‌عامل به Linux یا استفاده از سیستم‌عامل‌های ایمنی‌محور Tails یا QubesOS.

اضافه بر این، راهنماهای مفصلی در پروژهٔ دفاع شخصی در برابر تجسس و جعبه‌ابزار Security in-a-box وجود دارند.


  • Fa/می‌خواهم از رایانه‌ام در برابر ابتلا به ویروس محافظت کنم