Fa/رایانامهٔ Google


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Surveillance fa)


رایانامهٔ Google کمتر به معرفی نیاز دارد. خدمات آن رایگان است و در اینترنت بسیار فراگیر شده است. در حساب Google، گزینه‌های بسیاری برای ارتقای امنیت وجود دارد، مانند تأیید دومرحله‌ای و گزینه‌های دیگر امنیت حساب کاربری. اگر این گزینه‌ها درست پیکربندی شوند، سطح خوبی از حفاظت در اختیار شما قرار می‌دهند. در نظر داشته باشید که Google شرکتی است که در آمریکا به ثبت رسیده و صدها ملیون کاربر دارد.


  • Fa/رایانامهٔ Google