Fa/برنامه‌های مفید برای تلفن


Scenario/fa: ( fa)


  • همهٔ برنامه‌های Guardian Project برای کاربران Android توصیه می‌شوند.
  • BittorrentSync امکان همگام‌سازی ایمن فایل‌ها و پوشه‌ها را فراهم می‌آورد.
  • برنامهٔ Panicbutton تعدادی پیام‌های نوشتاری (پیامک) و موقعیت مکانی GPS شما را به مخاطب‌های از پیش تعیین‌شده خواهد فرستاد.


  • Fa/برنامه‌های مفید برای تلفن