Fa/وبگاه بارگیری می‌شود ولی قابل شناسایی نیست – مثل وبگاه دیگری به نظر می‌رسد


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Censorship fa)


اگر مطمئن هستید نشانی وبگاه را درست نوشته‌اید، روی‌هم‌رفته سه امکان باقی می‌ماند که چرا وبگاهتان به شکل یک وبگاه دیگر نشان داده شده است.

  1. وبگاه هک شده است و چیزهایی که اکنون می‌بینید جانشین محتوای قبلی آن شده‌اند.
  2. حساب DNS وبگاه هک شده است و اکنون شما را به سمت نشانی IP دیگری هدایت می‌کند.
  3. مورد حملهٔ مسموم‌سازی DNS واقع شده‌اید. برای پرهیز از این وضعیت، از «شبکهٔ ناشناسی» یا VPN استفاده کنید.

همچنین شاید بخواهید جست‌وجو از طریق مخازن متنوع ذخیره‌سازی اینترنتی را امتحان کنید که از وبگاه‌های مختلف سابقهٔ تصویری تهیه می‌کنند، مانند Cached View و ماشین Wayback از Internet Archive.


  • Fa/وبگاه بارگیری می‌شود ولی قابل شناسایی نیست – مثل وبگاه دیگری به نظر می‌رسد