User contributions

Search for contributions
 
 
     
  

(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 19:07, 29 March 2016 (diff | hist) . . (-5). . Fa/می‌خواهم ببینم گزینه‌های دیگر چیست(current)
 • 19:58, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+647). . N Fa/Cryptocat(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Cryptocat |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر و برنامهٔ دستگاه همراه برای گپ ر...") (current)
 • 19:57, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+535). . N Fa/DiskCryptor(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=DiskCryptor |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری پارتیشن‌های دیسک. برای ر...") (current)
 • 19:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+535). . N Fa/Dm-crypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Dm-crypt |Language=fa |Scenario Tool Description=زیرسیستم رمزگذاری دیسک Linux برای رمزگذاری کل دیس...") (current)
 • 19:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+612). . N Fa/Eraser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Eraser |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری امنیتی برای حذف کامل داده‌های حساس از سیس...") (current)
 • 19:55, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+609). . N Fa/Firechat(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Firechat |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای دستگاه‌های همراه iOS و Android برای...") (current)
 • 19:54, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+469). . N Fa/FlashBlock(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=FlashBlock |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر که جلوی بارگیری تمام محتواهای Fl...") (current)
 • 19:54, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+552). . N Fa/FlashControl(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=FlashControl |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای Chrome که جلوی بارگیری محتواهای...") (current)
 • 19:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+468). . N Fa/GPG4USB(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=GPG4USB |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری قابل حمل برای رمزگذاری پیام‌های رایانام...") (current)
 • 19:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+637). . N Fa/Ghostery(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Ghostery |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر برای محافظت از حریم خصوصی کاربرا...") (current)
 • 19:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+640). . N Fa/HTTPS Everywhere(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=HTTPS Everywhere |Language=fa |Scenario Tool Description=افزایهٔ مرورگر برای Chrome و Firefox که به‌طور خو...") (current)
 • 19:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+637). . N Fa/Herdict(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Herdict |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای بررسی دسترس‌پذیری وبگاه از کشورهای...") (current)
 • 19:51, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+773). . N Fa/Jitsi(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Jitsi |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات ایمن از طریق پیام‌رسانی فور...") (current)
 • 19:51, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+628). . N Fa/Jitsi Meet(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Jitsi Meet |Language=fa |Scenario Tool Description=خدمات ایمن همایش اینترنتی که مستقیماً در مرورگ...") (current)
 • 19:50, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+464). . N Fa/KeePass Password Safe(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=KeePass Password Safe |Language=fa |Scenario Tool Description=یک برنامهٔ مدیریت گذرواژه آسان برای استف...") (current)
 • 19:49, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+559). . N Fa/Lantern(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Lantern |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای دور زدن که یا از پروکسی‌های Lantern برا...") (current)
 • 19:49, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+407). . N Fa/LibreCrypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=LibreCrypt |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری دیسک در Windows. وبگاه: https://gi...") (current)
 • 19:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+616). . N Fa/Lightbeam(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Lightbeam |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای تجسم بخشیدن به ارتباط میان وبگاه‌ه...") (current)
 • 19:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+465). . N Fa/Linphone(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Linphone |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات ایمن و رمزگذاری‌شدهٔ تصوی...") (current)
 • 19:47, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+697). . N Fa/LinuxLive USB Creator(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=LinuxLive USB Creator |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ایجاد فلش درایوهای USB قابل حم...") (current)

(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)