User contributions

Search for contributions
 
 
     
  

(newest | oldest) View (newer 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 19:07, 29 March 2016 (diff | hist) . . (-5). . Fa/می‌خواهم ببینم گزینه‌های دیگر چیست(current)
 • 19:58, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+647). . N Fa/Cryptocat(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Cryptocat |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر و برنامهٔ دستگاه همراه برای گپ ر...") (current)
 • 19:57, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+535). . N Fa/DiskCryptor(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=DiskCryptor |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری پارتیشن‌های دیسک. برای ر...") (current)
 • 19:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+535). . N Fa/Dm-crypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Dm-crypt |Language=fa |Scenario Tool Description=زیرسیستم رمزگذاری دیسک Linux برای رمزگذاری کل دیس...") (current)
 • 19:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+612). . N Fa/Eraser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Eraser |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری امنیتی برای حذف کامل داده‌های حساس از سیس...") (current)
 • 19:55, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+609). . N Fa/Firechat(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Firechat |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای دستگاه‌های همراه iOS و Android برای...") (current)
 • 19:54, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+469). . N Fa/FlashBlock(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=FlashBlock |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر که جلوی بارگیری تمام محتواهای Fl...") (current)
 • 19:54, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+552). . N Fa/FlashControl(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=FlashControl |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای Chrome که جلوی بارگیری محتواهای...") (current)
 • 19:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+468). . N Fa/GPG4USB(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=GPG4USB |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری قابل حمل برای رمزگذاری پیام‌های رایانام...") (current)
 • 19:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+637). . N Fa/Ghostery(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Ghostery |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونهٔ مرورگر برای محافظت از حریم خصوصی کاربرا...") (current)
 • 19:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+640). . N Fa/HTTPS Everywhere(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=HTTPS Everywhere |Language=fa |Scenario Tool Description=افزایهٔ مرورگر برای Chrome و Firefox که به‌طور خو...") (current)
 • 19:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+637). . N Fa/Herdict(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Herdict |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای بررسی دسترس‌پذیری وبگاه از کشورهای...") (current)
 • 19:51, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+773). . N Fa/Jitsi(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Jitsi |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات ایمن از طریق پیام‌رسانی فور...") (current)
 • 19:51, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+628). . N Fa/Jitsi Meet(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Jitsi Meet |Language=fa |Scenario Tool Description=خدمات ایمن همایش اینترنتی که مستقیماً در مرورگ...") (current)
 • 19:50, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+464). . N Fa/KeePass Password Safe(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=KeePass Password Safe |Language=fa |Scenario Tool Description=یک برنامهٔ مدیریت گذرواژه آسان برای استف...") (current)
 • 19:49, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+559). . N Fa/Lantern(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Lantern |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای دور زدن که یا از پروکسی‌های Lantern برا...") (current)
 • 19:49, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+407). . N Fa/LibreCrypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=LibreCrypt |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری دیسک در Windows. وبگاه: https://gi...") (current)
 • 19:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+616). . N Fa/Lightbeam(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Lightbeam |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای تجسم بخشیدن به ارتباط میان وبگاه‌ه...") (current)
 • 19:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+465). . N Fa/Linphone(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Linphone |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات ایمن و رمزگذاری‌شدهٔ تصوی...") (current)
 • 19:47, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+697). . N Fa/LinuxLive USB Creator(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=LinuxLive USB Creator |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ایجاد فلش درایوهای USB قابل حم...") (current)
 • 19:47, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+623). . N Fa/Mailpile(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Mailpile |Language=fa |Scenario Tool Description=کلاینت رایانامه. با حساب‌های موجود کار می‌کند....") (current)
 • 19:46, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+819). . N Fa/Mailvelope(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Mailvelope |Language=fa |Scenario Tool Description=برافزای مرورگر برای استفاده از رمزنگاری کلید ع...") (current)
 • 19:45, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+509). . N Fa/Mega(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Mega |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ دستگاه همراه برای رمزگذاری خدمات فضای ذخی...") (current)
 • 19:45, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+568). . N Fa/Nessus(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Nessus |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای پویش و بررسی چندین نوع آسیب‌پذیری سی...") (current)
 • 19:44, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+598). . N Fa/NetCraft(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=NetCraft |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای مرورگرها که جلوی مرورگر وب را هن...") (current)
 • 19:44, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+589). . N Fa/Nmap(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Nmap |Language=fa |Scenario Tool Description=پویشگری برای تجزیه و تحلیل سیستم‌های رایانه‌ای ک...") (current)
 • 19:43, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+532). . N Fa/NoRoot Firewall(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=NoRoot Firewall |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ Android برای ایجاد دیوار آتشی که جلوی د...") (current)
 • 19:43, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+606). . N Fa/NoScript(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=NoScript |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای مرورگر Firefox که به افزایه‌های JavaS...") (current)
 • 19:42, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+456). . N Fa/Onion Browser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Onion Browser |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ iOS برای مرور ناشناس اینترنت در شبکهٔ T...") (current)
 • 19:41, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+533). . N Fa/Orbot(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Orbot |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای Android که از شبکهٔ Tor برای رمزگذاری و ناش...") (current)
 • 19:41, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+477). . N Fa/Orweb(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Orweb |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای Android که مرور ناشناس اینترنت را از...") (current)
 • 19:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+643). . N Fa/Panicbutton(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Panicbutton |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای که تلفن همراه فعالان اجتماعی را تبد...") (current)
 • 19:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+627). . N Fa/Peerio(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Peerio |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری پایانه-به-پایانه برای همرسا...") (current)
 • 19:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+645). . N Fa/Pidgin Adium(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Pidgin Adium |Language=fa |Scenario Tool Description=Pidgin – کلاینت گپ که از تمام حساب‌های رسانه‌ها...") (current)
 • 19:39, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+526). . N Fa/Psiphon(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Psiphon |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزار ضد سانسور (دور زدن سانسور) که از چندین روش م...") (current)
 • 19:39, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+390). . N Fa/Purify(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Purify |Language=fa |Scenario Tool Description=مسدودکنندهٔ ردگیری و آگهی برای iOS. وبگاه: https://www.pu...") (current)
 • 19:38, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+619). . N Fa/Qubes OS(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Qubes OS |Language=fa |Scenario Tool Description=سیستم‌عاملی ایمنی‌محور و منبع باز که دامنه‌ها...") (current)
 • 19:37, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+420). . N Fa/Recuva(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Recuva |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای بازیابی فایل‌های حذف‌شده در Windows. و...") (current)
 • 19:37, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+440). . N Fa/Ricochet IM(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Ricochet IM |Language=fa |Scenario Tool Description=کلاینت گپ که روی Tor Hidden Services کار می‌کند. وبگاه:...") (current)
 • 19:36, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+503). . N Fa/SMSSecure(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SMSSecure |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای Android که پیامک‌های رمزگذاری‌شد...") (current)
 • 19:35, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+557). . N Fa/ScriptBlock(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=ScriptBlock |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای Chrome که javascript،‏ iframesو دیگر محت...") (current)
 • 19:35, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+762). . N Fa/Signal(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Signal |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامه‌ای برای iOS و Android و افزونه‌ای برای Chrome که...") (current)
 • 19:34, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+794). . N Fa/SilentPhone(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SilentPhone |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ دستگاه همراه که رمزگذاری پایانه-به-پا...") (current)
 • 19:34, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+478). . N Fa/SpoofMac(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SpoofMac |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری که به شما امکان می‌دهد یک نشانی MAC تقلبی...") (current)
 • 19:33, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+632). . N Fa/SureSpot(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=SureSpot |Language=fa |Scenario Tool Description=برنامهٔ پیام‌رسانی دستگاه همراه که برای پیام‌...") (current)
 • 19:33, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+462). . N Fa/Symantec Endpoint(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Symantec Endpoint |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای رمزگذاری تمام دیسک و رسانه‌ها...") (current)
 • 19:32, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+732). . N Fa/Tails OS(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tails OS |Language=fa |Scenario Tool Description=سیستم‌عاملی پویا (که کاملاً می‌توانید از روی ی...") (current)
 • 19:32, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+620). . N Fa/Telegram(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Telegram |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای فرستادن پیام‌های رمزگذاری‌شده و ت...") (current)
 • 19:31, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+512). . N Fa/Tor Browser(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tor Browser |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای مرور ناشناس اینترنت. خدمات مخفی و...") (current)
 • 19:31, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+473). . N Fa/Tor Messenger(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tor Messenger |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای گپ و گفت در Tor. وبگاه: https://blog.torprojec...") (current)
 • 19:30, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+117). . N Fa/Tor2Web(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Tor2Web |Language=fa |Scenario Tool Description=وبگاه‌های Tor2Web }}") (current)
 • 19:30, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+526). . N Fa/TorBirdy(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=TorBirdy |Language=fa |Scenario Tool Description=برافزایی از Thunderbird برای اتصال خودکار به شبکهٔ نا...") (current)
 • 19:29, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+870). . N Fa/Truecrypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Truecrypt |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ایجاد حجم‌های رمزگذاری‌شده روی دی...") (current)
 • 19:29, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+537). . N Fa/UBlock(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=UBlock |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای مرورگرها که جلوی بیشتر شبکه‌های...") (current)
 • 19:28, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+599). . N Fa/UProxy(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=UProxy |Language=fa |Scenario Tool Description=افزونه‌ای برای مرورگرها که هدف آن دور زدن محدودی...") (current)
 • 19:28, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+733). . N Fa/Veracrypt(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Veracrypt |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ایجاد حجم‌های رمزگذاری‌شده روی دی...") (current)
 • 19:27, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+461). . N Fa/Virtualbox(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Virtualbox |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ایجاد و اجرای ماشین‌های مجازی در ر...") (current)
 • 19:27, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+752). . N Fa/Whonix(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Whonix |Language=fa |Scenario Tool Description=سیستم‌عاملی پویا که برای امنیت و حفظ حریم خصوصی...") (current)
 • 19:26, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+568). . N Fa/WorldIP(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=WorldIP |Language=fa |Scenario Tool Description=برافزایی برای Firefox که با اطمینان از اعتبار وبگاه...") (current)
 • 15:31, 26 March 2016 (diff | hist) . . (-3). . Fa/می‌خواهم به‌طور ایمن به وبگاهی متصل شوم(current)
 • 13:05, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+547). . N Fa/Comodo(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Comodo |Language=fa |Scenario Tool Description=یک دیوار آتش (فایروال) که از رایانهٔ شما در برابر...") (current)
 • 13:01, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+505). . N Fa/CCleaner(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=CCleaner |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای پاک کردن فایل‌هایی که احتمالاً‌ نی...") (current)
 • 12:57, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1). . Fa/Bleep(current)
 • 12:57, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+563). . N Fa/Bleep(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Bleep |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزار و خدمات پیام‌رسانی فوری ساخته‌شده در پروت...")
 • 12:53, 26 March 2016 (diff | hist) . . (-11). . Fa/Bleachbit(current)
 • 12:52, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+514). . N Fa/Bleachbit(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Bleachbit |Language=fa |Scenario Tool Description=Bleachbit نرم‌افزاری رایگان که کمک می‌کند فایل‌ها...")
 • 12:47, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+707). . N Fa/BittorrentSync(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=BittorrentSync |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری با چند پلت‌فرم که می‌تواند فایل‌ها...") (current)
 • 12:38, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+29). . Fa/Avast(current)
 • 12:35, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+24). . Fa/BitMask(current)
 • 12:34, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+561). . N Fa/BitMask(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=BitMask |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزاری برای ارتباطات آسان، ایمن و رمزگذاری‌شده...")
 • 12:30, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+232). . Fa/Avast
 • 12:20, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+337). . N Fa/Avast(Created page with "{{Scenario Tool Translation |Base Page=Avast |Language=fa |Scenario Tool Description=ابزار ویروس‌کش و ضد بدافزار که می‌تواند بدافزار...")
 • 12:17, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1). . Fa/شبکهٔ اجتماعی(current)
 • 12:12, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+908). . N Fa/دسترسی غیرمجاز(Created page with "{{Scenario Type Translation |Base Page=Unauthorised Access |Language=fa |Scenario Type Description=دسترسی به منابع حفاظت‌شده بدون کسب اجازه...") (current)
 • 12:02, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+721). . N Fa/تجسس(Created page with "{{Scenario Type Translation |Base Page=Surveillance |Language=fa |Scenario Type Description=تجسس به نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی شما در ت...") (current)
 • 11:56, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,076). . N Fa/نمایه‌سازی هویت و اقدامات شما(Created page with "{{Scenario Type Translation |Base Page=Profiling your identity and actions |Language=fa |Scenario Type Description=مقررات حفظ داده‌ها و Surveillance|تجس...") (current)
 • 11:48, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+545). . N Fa/جعل هویت(Created page with "{{Scenario Type Translation |Base Page=Impersonation |Language=fa |Scenario Type Description=از آنجا که معمولاً نمی‌توانیم شخصی را که برا...") (current)
 • 11:43, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+317). . N Fa/از دست رفتن داده‌ها(Created page with "{{Scenario Type Translation |Base Page=Data Loss |Language=fa |Scenario Type Description=نیازی به توضیح ندارد. ممکن است داده‌های دیجیتا...") (current)
 • 11:40, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+776). . N Fa/سانسور(Created page with "{{Scenario Type Translation |Base Page=Censorship |Language=fa |Scenario Type Description=وبگاه‌ها و خدمات اینترنتی ممکن است به خاطر فیل...") (current)
 • 11:24, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+15). . Fa/برنامه‌های مفید برای تلفن(current)
 • 11:23, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+644). . N Fa/برنامه‌های مفید برای تلفن(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Useful apps for my phone |Language=fa |Scenario Task Description= * همهٔ برنامه‌های [https://guardianproject.info/ Guardi...")
 • 11:22, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+759). . N Fa/Tutanota(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Tutanota |Language=fa |Scenario Task Description=[https://tutanota.com/ Tutanota] یک ارائه‌دهندهٔ رایانامهٔ آل...") (current)
 • 11:20, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,720). . N Fa/فرستادن رایانامه‌ای که هیچ‌کس به‌جز من و گیرنده نتواند آن را بخواند(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=To send an email that no one but me and the recipient can read |Language=fa |Scenario Task Description=چندین گزینه برای ف...") (current)
 • 11:19, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+2,365). . N Fa/پیدا کردن ارائه‌دهندهٔ معتبر رایانامه(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=To find a reliable email provider |Language=fa |Scenario Task Description=در حالت ایده‌آل اگر I_want_to_learn_about_e...") (current)
 • 11:16, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,331). . N Fa/وبگاه بارگیری می‌شود ولی قابل شناسایی نیست – مثل وبگاه دیگری به نظر می‌رسد(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=The website loads but is unrecognisable - it looks like another site |Language=fa |Scenario Task Description=اگر مطمئن هستی...") (current)
 • 11:13, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+2,727). . N Fa/بررسی وبگاه من از نظر آسیب‌پذیری(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Test my site for vulnerabilities |Language=fa |Scenario Task Description=یک قاعدهٔ تجربی برای پیشگیری از هک...") (current)
 • 11:10, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+4,028). . N Fa/شبکهٔ اجتماعی(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Social Network |Language=fa |Scenario Task Description=خود این اصطلاح – شبکه‌های اجتماعی – نشان از...")
 • 11:04, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,058). . N Fa/Safemail(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=SafeMail |Language=fa |Scenario Task Description=[http://www.safe-mail.net/ Safe-mail] ارائه‌دهندهٔ جاافتاده‌ای...") (current)
 • 11:01, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,734). . N Fa/سرور رایانامهٔ خودتان را اداره کنید(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Run your own mail server |Language=fa |Scenario Task Description=اگر پای کار چالش‌های جدید هستید، سرور...") (current)
 • 10:59, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+676). . N Fa/رایانامهٔ RiseUp(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=RiseUp email |Language=fa |Scenario Task Description=[https://mail.riseup.net/ رایانامهٔ RiseUp] خدمات رایگانی بر...") (current)
 • 10:34, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,163). . Fa/بازنشانی گذرواژه و پرسش‌های امنیتی(current)
 • 10:32, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,223). . N Fa/بازنشانی گذرواژه و پرسش‌های امنیتی(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Reset passwords and security questions |Language=fa |Scenario Task Description=گذرواژه‌ها به آسانی فراموش می...")
 • 10:30, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+645). . N Fa/ProtonMail(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=ProtonMail |Language=fa |Scenario Task Description=[https://protonmail.ch/ ProtonMail] ارائه‌دهندهٔ خدمات رو به ر...") (current)
 • 10:25, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,912). . N Fa/حفاظت از وبگاه در برابر حملهٔ محروم‌سازی از سرویس(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Protect my site from denial of service attacks |Language=fa |Scenario Task Description=حمله‌های محروم‌سازی از سر...") (current)
 • 10:19, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,699). . N Fa/حفاظت از فایل‌ها و پیام‌های روی تلفن(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Protect files and messages on my phone |Language=fa |Scenario Task Description=تلفن‌های هوشمند Android و Apple هر د...") (current)
 • 10:16, 26 March 2016 (diff | hist) . . (+1,782). . N Fa/تلفن(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Phone |Language=fa |Scenario Task Description=تلفن هوشمند رایانهٔ کوچکی است که در جیبتان می‌گذ...") (current)
 • 00:23, 24 March 2016 (diff | hist) . . (+1,547). . N Fa/فقط یکی از ما می‌داند چطور از رمزگذاری استفاده کند(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Only one of us knows how to use encryption |Language=fa |Scenario Task Description=اگر فقط شما یا فقط گیرنده می‌...") (current)
 • 00:21, 24 March 2016 (diff | hist) . . (+1,197). . N Fa/گفت‌وگوهای اینترنتی(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Online Conversations |Language=fa |Scenario Task Description=در اینترنت تعداد فوق‌العاده‌ای منبع برا...") (current)
 • 00:20, 24 March 2016 (diff | hist) . . (+2,787). . N Fa/وبگاه من(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=My Website |Language=fa |Scenario Task Description=این روزها خیلی آسان است که وبگاهی راه بیندازیم...") (current)
 • 00:17, 24 March 2016 (diff | hist) . . (+656). . N Fa/به حداقل رساندن زیان گم کردن یا دزدیده شدن رایانه(Created page with "{{Scenario Task Translation |Base Page=Minimising damage from a lost or stolen computer |Language=fa |Scenario Task Description=پیش از این‌که رایانه از د...") (current)

(newest | oldest) View (newer 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)