Fa/Signal

Revision as of 19:35, 26 March 2016 by Md emami (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


برنامه‌ای برای iOS و Android و افزونه‌ای برای Chrome که رمزگذاری پایانه-به-پایانه برای نوشتارها، تصویرها و پیام‌های تصویری، و نیز گفت‌وگوی تلفنی رمزگذاری‌شده ارائه می‌دهد.

وبگاه: https://whispersystems.org/
سیستم‌عامل: Android،‏ iOS؛‏ Windows،‏ Linux و ‏Mac (نسخهٔ آزمایشی)
نیازمندی‌ها: برای دستگاه همراه ندارد؛ برای Linux،‏ Windows و MacبهChrome و حساب Google نیاز دارد.
زبان واسط کاربری: 31 زبان