Fa/می‌خواهم ببینم گزینه‌های دیگر چیست

Revision as of 16:25, 21 March 2016 by Md emami (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Scenario/fa:
 • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
 • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
 • The part "|Profiling your identity and actions" of the query was not understood. Results might not be as expected.
 • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
 • The part "|Impersonation" of the query was not understood. Results might not be as expected.
 • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Surveillance, Profiling your identity and actions, Impersonation fa)


تنها راه مطمئن شدن از واقعاً محرمانه بودن گفت‌وگوی رایانامه‌ای شما این است که از فناوری رمزگذاری پایانه-به-پایانه استفاده کنید. در کنار آن، به یکی از موارد زیر نیاز دارید:

 • به ارائه‌دهندهٔ خدمات رایانامه‌تان اعتماد کنید. لطفاً صفحهٔ چگونه ارائه‌دهندهٔ مطمئنی برای رایانامه‌ام پیدا کنم را ببینید و مطمئن شوید گیرندهٔ شما هم از همان ارائه‌دهنده استفاده می‌کند، یا
 • به ارائه‌دهندهٔ یکی از خدمات پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده اعتماد کنید (برای مثال، این‌که الگوریتم‌های ایمنی‌شان را به‌درستی پیاده‌سازی کرده باشند و به هیچ نوع مداخلهٔ شخص ثالثی وامدار نباشند resilient).

چند پیشنهاد برای خدمات پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده که به‌صورت نرم‌افزارهای دارای منبع باز ساخته شده‌اند:

 • https://peerio.com – پیام‌رسانی و همرسانی فایل به‌صورت رمزگذاری‌شده که لازم نیست چیزی در مورد رمزگذاریGPG بدانید. ضروری برای همهٔ گیرندگان. با نشانی‌های رایانامه‌ای معمول قابل‌استفاده نیست.
 • https://mega.nz/ - ذخیره‌سازی اینترنتی فایل به‌صورت رمزگذاری‌شده.Mega به شما امکان می‌دهد فایل را با کاربر دیگری درMega یا در خارج از Mega همرسان کنید، به‌شرط این‌که بتوانید پیوند را به‌طور ایمن به دست آن‌ها برسانید.

همیشه می‌توانید به راه‌حل‌های proprietary (مانند http://www.symantec.com/desktop-email-encryption) روی بیاورید، ولی ما نمی‌توانیم راه‌حل‌های تجاری را توصیه کنیم، به‌ویژه آن‌هایی که کدهایشان را برای بازرسی آشکار نمی‌کنند.


 • Fa/می‌خواهم ببینم گزینه‌های دیگر چیست