Fa/فرستادن رایانامه‌ای که هیچ‌کس به‌جز من و گیرنده نتواند آن را بخواند


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Surveillance fa)


چندین گزینه برای فرستادن رایانامهٔ محرمانه‌ای که هیچ‌کس به‌جز فرستنده و گیرنده(ها) نتواند آن را بخواند وجود دارد. بر عکس نامه‌های سنّتی، از رایانامه داخل پاکت نامه محافظت نمی‌شود و این طور نیست که فقط یک رونوشت از نامه‌ای که فرستنده برای گیرنده می‌فرستد وجود داشته باشد. در عوض، به‌راحتی برای هر کسی که به رونوشت‌های مختلف آن دسترسی داشته باشد قابل مشاهده است، رونوشت‌هایی که در چندین رایانه در مسیر ذخیره می‌شوند. بنابراین، باید اعتماد داشته باشید که ارائه‌دهندهٔ رایانامهٔ شما، ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنت شما، و هر کس دیگری که مسئولیت فرستادن و رساندن پیام شما را بر عهده دارد، این رونوشت‌ها را نخواهند خواند،. اگر می‌خواهید مطمئن شوید که هیچ‌کس به‌جز شما و گیرنده نتواند پیام‌هایتان را بخواند، راه‌حل آن استفاده از رمزگذاری است. Electronic Frontier Foundation راهنمای مقدماتی خوبی برای برقراری ارتباط ایمن با دیگران دارد.

From Here/fa


  • Fa/فرستادن رایانامه‌ای که هیچ‌کس به‌جز من و گیرنده نتواند آن را بخواند
Last modified on 26 March 2016, at 11:20