Fa/حفاظت از وبگاه در برابر حملهٔ محروم‌سازی از سرویس

Revision as of 10:25, 26 March 2016 by Md emami (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Censorship fa)


حمله‌های محروم‌سازی از سرویس تلاش می‌کنند وبگاه هدف را از طریق انواعی از روش‌های هک، مهندسی اجتماعی و جز آن‌ها از دسترس خارج کنند. حمله‌های محروم‌سازی از سرویس توزیع‌شده (یا DDoS) تلاش می‌کنند وبگاه هدف یا منابع ارائه‌دهندهٔ آن را در سیلی از درخواست‌های مخرب غرق کنند. به آسیب‌پذیری‌ها و نکات بسیاری برای تخفیف اثرات می‌توان فکر کرد که در بخش تخفیف اثرات DDoS جعبهٔ کمک‌های اولیهٔ دیجیتال شرح داده شده است. راهنمای وقتی وبگاه از دسترس خارج می‌شود چه باید کرد شرح می‌دهد چگونه به این حملات باید پاسخ داد و از موفقیت آن‌ها در آینده جلوگیری کرد. همچنین تعدادی ارائه‌دهندهٔ خدمات تخفیف اثرات DDoS و میزبانی ایمن وجود دارند، از خدمات تحت ادارهٔ شرکت‌های بزرگ مانند Cloudflare's Project Galileo و Google's Project Shield گرفته تا سازمان‌های کوچک‌تر عام‌المنفعه مانند Virtualroad و Greenhost و نیز Deflect که به همین منظور ساخته شده است.


  • Fa/حفاظت از وبگاه در برابر حملهٔ محروم‌سازی از سرویس