Fa/تلفن


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "," of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "|Surveillance" of the query was not understood. Results might not be as expected.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Profiling your identity and actions, Surveillance fa)


تلفن هوشمند رایانهٔ کوچکی است که در جیبتان می‌گذارید، و تمام آسیب‌پذیری‌هایی که در بخش‌های دیگر این راهنما ذکر شده‌اند، در مورد آن هم صدق می‌کنند. راه‌حل‌ها کم و بیش شبیه همان راه‌حل‌هایی هستند که برای رایانه‌ها ذکر شد، فقط با نرم‌افزاری متفاوت. در بیشتر مواقع، تلفن هوشمند شما نسخه‌ای از سیستم‌عامل‌های Android یا iOS را اجرا می‌کند. جعبه ابزار Security in-a-box توصیه‌هایی عالی برای استفادهٔ ایمن از تلفن همراه و تلفن هوشمند دارد. یکی از تفاوت‌های اصلی رایانه و تلفن این است که دومی همیشه موقعیت مکانی‌اش را به شبکهٔ سلولار می‌دهد. می‌توانید در بخش می‌توانم هنگام استفاده از تلفنم ناشناس بمانم؟ در این مورد بیشتر بخوانید. ویکی‌پدیا توصیفی مفید از انواع مختلف مشکلات امنیتی تلفن همراه دارد. به‌طور کلی، تلفن‌های هوشمند درست همان قدر از نظر ایمنی به توجه شما نیاز دارند که رایانهٔ شما نیاز دارد.

From Here/fa


  • Fa/تلفن