Fa/بازنشانی گذرواژه و پرسش‌های امنیتی

Revision as of 10:34, 26 March 2016 by Md emami (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Scenario/fa:
  • The symbol "[[" was used in a place where it is not useful.
  • The part "]]" of the query was not understood. Results might not be as expected.
(Unauthorised Access fa)


گذرواژه‌ها به آسانی فراموش می‌شوند (مگر اینکه از برنامهٔ گذرواژه استفاده کنید). به همین دلیل است که بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات چندین امکان برای بازنشانی گذرواژه‌تان به شما می‌دهند، یا از طریق فرستادن رایانامه‌ای برای شما یا با پرسیدن سؤالی شخصی از شما به انتخاب خودتان تا بتوانند هویت شما را ثابت کنند. اگرچه این‌ها اغلب لازم هستند، ولی هر دوی این گزینه‌ها ممکن است خطرهای امنیتی به همراه داشته باشند و باید از قبل درست و با دقت در مورد آن‌ها فکر کرد. برای شرحی عالی از مشکل، می‌توانید این مقالهٔ غیرعادی Matt Honan را بخوانید. کوتاه سخن این‌که:

  1. بازنشانی گذرواژه با فرستادن رمز به یک حساب رایانامهٔ دیگر جبههٔ دیگری برای حملهٔ هکرها باز می‌کند. اگر بتوانند وارد یک حساب شوند و سپس درخواست کنند گذرواژهٔ بازنشانی حساب دوم به آن حساب فرستاده شود، وضعیت شما از قبل خراب‌تر می‌شود.
  2. تنظیم پرسش امنیتی بر اساس اطلاعات شخصی (مثلاً نام دوشیزگی مادرتان) به این معنا است که کافی است حمله‌کننده فقط همین اطلاعات را داشته باشد تا بتواند گذرواژهٔ شما را بازنشانی کند و به حسابتان دسترسی پیدا کند.

تا آنجا که ممکن است بهتر است هیچ‌یک از گزینه‌های بازنشانی را تنظیم نکنید. اگر این گزینه را می‌خواهید یا مجبورید این کار را بکنید، خودتان را به جای هکر بگذارید و مطمئن شوید کار آن‌ها آسان نخواهد بود.


  • Fa/بازنشانی گذرواژه و پرسش‌های امنیتی