Fa/از دست رفتن داده‌ها


نیازی به توضیح ندارد. ممکن است داده‌های دیجیتال خود را به‌طور تصادفی، از روی بدشانسی یا در نتیجهٔ اقدامی مخرب از دست بدهید.